Πλεξούδες 4 κ. μοσχάρι
Πλεξούδες σε μοσχάρι δέρμα υψηλής ποιότητας. Λόγω της χειροποίητης πλέξης κατά μήκος της ζώνης πέρα από την αισθητική υπεροχή δείχνουν και μεγάλη αξιοπιστία.
Πλεξούδες 4 κ. μοσχάρι
Πλεξούδες σε μοσχάρι δέρμα υψηλής ποιότητας. Λόγω της χειροποίητης πλέξης κατά μήκος της ζώνης πέρα από την αισθητική υπεροχή δείχνουν και μεγάλη αξιοπιστία.
Πλεξούδες 4 κ. μοσχάρι
Πλεξούδες σε μοσχάρι δέρμα υψηλής ποιότητας. Λόγω της χειροποίητης πλέξης κατά μήκος της ζώνης πέρα από την αισθητική υπεροχή δείχνουν και μεγάλη αξιοπιστία.
Πλεξούδες 4 κ. μοσχάρι
Πλεξούδες σε μοσχάρι δέρμα υψηλής ποιότητας. Λόγω της χειροποίητης πλέξης κατά μήκος της ζώνης πέρα από την αισθητική υπεροχή δείχνουν και μεγάλη αξιοπιστία.